SBS De Horizon Rotem
Haagstraat 19,
B-3650 Rotem
+32(0)89/756002
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
3 sep

Naam, adres en telefoon

Stedelijke Basisschool “De Horizon”
Kleuterschool
Lagere school
Haagstraat 19
3650 Dilsen-Stokkem (Rotem)
tel. 089/756002
horizonrotem@dilsen-stokkem.be
www.horizon-rotem.be
Wijkschool voor kleuters
Vaartstraat 2, B-3650
Dilsen-Stokkem (Rotem)
tel. 089/792276
Directie:
Opdenakker Michèle
Privé-adres:
Bergerkampstraat 26 bus 3, B-3650
Dilsen-Stokkem
tel. 089/756002

Schoolbestuur
Gemeentebestuur Dilsen-Stokkem Europalaan 25 3650 Dilsen-Stokkem 089/790800
Wij zijn gemengde basisscholen die behoren tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente kun je steeds terecht bij Schepen van onderwijs:
De heer Indemans Pieter
Emiel Dorlaan 20, 3650 Dilsen-Stokkem
tel. 0478/338968
(enkel op afspraak)
pieter.indemans@dilsen-stokkem.be
De onderwijsdienst:
Rijksweg 454,  3650 Dilsen-Stokkem
089/790852
liefst op afspraak

 

Scholengemeenschap Maas en Kempen
De Horizon behoort tot de scholengemeenschap Maas en Kempen. Volgende scholen maken deel uit van deze scholengemeenschap:
– Gemeentelijke Basisschool As, Schoolstraat 1, 3668 Niel-bij-As
– Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool, Sint-Jorisstraat 11, 3630 Maasmechelen
– Gemeentelijke Basissschool Rekem, Sint-Pieter 2, 3620 Lanaken
– ’t Schakeltje (buitengewoon lager onderwijs), Rijksweg 454 3650 Dilsen-Stokkem
– Stedelijke Basisschool Rotem, Haagstraat 19, 3650 Dilsen-Stokkem
– Stedelijke Basisschool 1, Koning Boudewijnplein 4, 3650 Dilsen-Stokkem
– Stedelijke Basisschool 2, Koning Boudewijnplein 4, 3650 Dilsen-Stokkem
De contactschool van de scholengemeenschap Maas en Kempen is de Stedelijke Basisschool 2

 

Personeel
Klik hier voor meer informatie over alle leerkrachten van onze school

 

Vakantie, vrije dagen en rapporten
Klik hier voor meer informatie over de vakanties, vrije dagen en rapporten.

 

Schoolraad
De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar.

De huidige schoolraad bestaat uit leerkrachten, ouders en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

De directeur woont de vergaderingen van de schoolraad van rechtswege bij met raadgevende stem.  De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

 

Pedagogische begeleiding
Adres:
OVSG Huis Madou, Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel
tel. (02) 506 41 50
Marc Hendrickx, pedagogisch adviseur, is de contactpersoon voor onze school.

 

Schooluren
De schoolpoort gaat open om 8.15 u
– 8.40 u tot 9.30 u (les 1)
– 9.30 u tot 10.20 u (les 2)
– 10.20u tot 10.45 u (speeltijd)
– 10.45 u tot 11.35 u (les 3)
– 11.35 u tot 12.25 u (les 4
– 12.25 u tot 13.35 u (middagpauze)
– 13.35 u tot 14.25 u (les 5)
– 14.25 u tot 15.20u (les 6)
De wijkschool begint 10 minuten vroeger en stopt om 15.10 u

 

CLB-centrum
Voor de kindgerichte begeleiding van onze scholen staat het Vrije C.L.B.-centrum uit Maaseik in. Zij werken binnen onze school op verzoek van klasleraren of directie. Ouders kunnen met alle opvoedings- en onderwijsproblemen eveneens bij deze dienst terecht. Onze school wordt begeleid door mevrouw Ellen Schreurs. U maakt best vooraf een afspraak.
Adres:
Vrij CLB Limburg Afdeling Bree
De Houborn 45 1-2
3960 Bree
089/36 57 80
3 sep | 3 Replies