Infoavond voor nieuwe kleuters

We organiseren op onze school een kennismakingsavond voor nieuwe ouders. Alle ouders van Rotem met een kleuter die in aanmerking komt voor een inschrijving in onze school, ontvangen hiervoor een uitnodiging. Deze infoavond zal doorgaan op woensdag 7 juni 2023 om 19u30 in de eetzaal op de Haagstraat.

Ouders van buiten Rotem zijn natuurlijk ook hartelijk welkom. Zij nemen best even contact op met het secretariaat zodat we hen tijdig kunnen contacteren en de juiste datum kunnen doorgeven.

Tijdens de kennismakingsavond stelt de directeur onze school kort voor. Ook vindt er een rondleiding doorheen de school plaats. Ouders die dat wensen, kunnen een bezoekje brengen aan de kleuterklasjes van de wijkschool.

De eerste contacten met de kleuterleidsters en de kinderverzorgster vinden ook op deze avond plaats. De kleuterleidsters vertellen kort hoe een dag in de kleuterschool wordt ingevuld.

Een eerste concrete afspraak wordt nu ook al gemaakt. Er wordt namelijk afgesproken op welke dag de nieuwe kleuters een kijkje kunnen nemen in hun klasje. Deze bezoekjes hebben enkele dagen vóór het instapmoment plaats.

Start Time

07/06/2023

Finish Time

07/06/2023