Inschrijven van een 2,5 jarige kleuter

Ouders kunnen hun kapoen aanmelden op school tijdens het schooljaar waarin het kind 2 jaar wordt. De definitieve inschrijving heeft plaats op het eerstvolgende instapmoment na de dag dat het kind 2,5 jaar werd.

InstapmomentKijkdag
02/09/202418/06/2024 Haagstraat
20/06/2024 Vaartstraat
04/11/202424/10/2024
06/01/202512/12/2024
03/02/202530/01/2025
10/03/202527/02/2025
22/04/202527/03/2025
02/06/202522/05/2025

We organiseren op onze school een kennismakingsavond voor nieuwe ouders. Alle ouders van Rotem met een kleuter die in aanmerking komt voor een inschrijving in onze school, ontvangen hiervoor een uitnodiging. Deze infoavond zal doorgaan op dinsdag 14 mei 2024 om 19u30 in de eetzaal op de Haagstraat.

Ouders van buiten Rotem zijn natuurlijk ook hartelijk welkom. Zij nemen best even contact op met het secretariaat zodat we hen tijdig kunnen contacteren en de juiste datum kunnen doorgeven.

Tijdens de kennismakingsavond stelt de directeur onze school kort voor. Ook vindt er een rondleiding doorheen de school plaats. Ouders die dat wensen, kunnen een bezoekje brengen aan de kleuterklasjes van de wijkschool.

De eerste contacten met de kleuterleidsters en de kinderverzorgster vinden ook op deze avond plaats. De kleuterleidsters vertellen kort hoe een dag in de kleuterschool wordt ingevuld.

Een eerste concrete afspraak wordt nu ook al gemaakt. Er wordt namelijk afgesproken op welke dag de nieuwe kleuters een kijkje kunnen nemen in hun klasje. Deze bezoekjes hebben enkele dagen vóór het instapmoment plaats.

Inschrijven van oudere kleuters

De ouders nemen best even contact op met het secretariaat. Er wordt een afspraak gemaakt waarop de directeur de ouders een rondleiding geeft doorheen de school. De ouders en het kind kunnen al kort kennismaken met de kleuterleidster en de leeftijdsgenootjes. Daarna kan het administratieve luik afgewerkt worden en kan de kleuter bij ons aan een boeiende kleuterloopbaan beginnen.

Contactgegevens:

Directie / secretariaat: 089/75 60 02

E-mail: horizonrotem@dilsen-stokkem.be