Wat doet het VCLB?

Het VCLB is het Vrije Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Ze helpen u en de school, als er vragen zijn over uw kind. Dat kan gaan over vier domeinen.

  • gezondheid
  • welbevinden
  • leren
  • studiekeuze

Meer info kan u hier terugvinden.