De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar.

De schoolraad bestaat uit:

 • De voorzitter:
  • Noëlle Vos
 • De vertegenwoordigers van het personeel:
  • Christel Smeets
  • Sigrid Segers
  • Ilse Bisschops
 • De vertegenwoordigers van de ouders:
  • Noëlle Vos
  • Kristof Jans
  • Davy Vrinssen
 • De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:
  • Marleen Schabon
  • Margriet Colson
  • Joke Sijstermans
 • Woont de schoolraad met raadgevende stem bij:
  • Michèle Opdenakker, directie