SBS De Horizon Rotem
Haagstraat 19,
B-3650 Rotem
+32(0)89/756002
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
3 sep

De ouderraad van de Stedelijke Basisschool De Horizon  is een vereniging voor alle ouders met kinderen in deze school. De ouderraad wil een brug zijn tussen de school, de leerkrachten en de ouders.

De ouderraad bespreekt allerlei punten aangaande het schoolgebeuren, het contact tussen ouders en school, aandachtspunten aangaande de kinderen. De ouderraad kan een advies formuleren ten aanzien van de school. Daarnaast probeert de ouderraad de ouderbetrokkenheid bij het schoolgebeuren te stimuleren.

Anderzijds organiseert de ouderraad in samenwerking met de school een aantal activiteiten, een wandeltocht, de steakdag, een vormingsavond en een kienavond. De ouderraad biedt tevens hulp bij sportdagen of schoolfeest en staat in voor de verzorging van het afscheidsfeestje van de zesdejaarsleerlingen.

In de vorige schooljaren werden de opbrengsten van activiteiten van de ouderraad besteed aan:
– procalamatie 6de leerjaar
– gezond ontbijt
– Snappet vanaf 5de leerjaar
– speeltoestel
– sponsoring musicals

Omdat we bij deze activiteiten steeds helpers nodig hebben, zijn we dringend op zoek naar een uitbreiding van het aantal leden. Lid zijn van de ouderraad betekent niet elke vergadering bijwonen of overal bij helpen. U kunt zich ook inschrijven en aangeven aan welke activiteiten U graag zou meehelpen.

Ouders die meer informatie wensen over de ouderraad kunnen zich wenden tot :

Voorzitster:
Veerle Doyen
tel.: 0474 33 05 44
e-mail:   veerle.doyen@gmail.com

Ondervoorzitster:
Nele Van Daal
tel.: 0474 91 74 80
e-mail:   nelevandaal@hotmail.com

3 sep | 2 Replies